dilluns, 26 de juliol del 2010

CONCURS AMATEUR FOTOGRAFIA 2010

Comença una nova edició del concurs amateur de fotografia on tots aquells que ho desitgin poden participar enviant fotografies del FESTIVAL 2010. A continuació us recordem les normes de participació.

BASES PER PARTICIPAR AL 2n CONCURS AMATEUR DE FOTOGRAFIA FIMC’10
1 Pot participar tothom que ho desitgi.
2 Les fotografies presentades han de ser de la 28a edició del Festival Internacional
de Música de Cantonigròs 2010 que se celebrarà del 15 al 18 de juliol.
3 El tema és lliure i ha de fer referència a qualsevol aspecte del FIMC 2010
4 Les fotografies poden ser capturades amb qualsevol tipus de màquina: digital,
mòbil o analògica.
5 Caldrà presentar-les en format JPG a 72 dpi, 1.024 píxels (36’12cm) de llarg, si
el format es horitzontal, o 768 píxels (27’03cm), si el format es vertical. Podran
ser en color (RGB), en B/N i en photoshop o sense.
6 Les fotografies només es podran enviar a través d’internet al correu
electrònic: cantonigròsfestival@gmail.com on hi constarà el nom i cognoms del
participant, l’adreça postal, un telèfon de contacte i l’e-mail. Ciutat, país i títol
de la fotografia.
7 Es poden presentar fins un màxim de 10 fotografies per participant.
8 La inscripció és gratuïta.
9 Només hi haurà un guanyador (1r premi) i es repartiran 10 accèssits. Cada
participant només podrà optar a un premi.
10 El Festival organitzarà una exposició al 2011 amb les obres guanyadores i
finalistes.
11 El Festival atorgarà els premis en un acte públic dins el 29è FIMC.
12 El jurat el formarà : el President del FIMC, destacats professionals del món
del periodisme, la cultura, la música i la fotografia. El seu veredicte serà
inapel·lable.
13 Cada participant rebrà la notificació dels resultats, un cop siguin públics.
També es podrà consultar al web del FIMC (www.fimc.es) i al blog
http://cantonigrosfotos.blogspot.com
14 En virtut de la seva inscripció, cada participant certificarà cada obra com a
pròpia i per la promoció i difusió del FIMC, autoritzant a FIMC, la seva exhibició
i reproducció de les seves obres en forma total o parcial, sense limitació de
sistemes, mitjans, ni països. Els participants es responsabilitzen totalment de
drets a tercers i de qualsevol reclamació per drets d’imatge.
15 El fet de participar implica acceptar les bases. Davant de qualsevol imprevist
el jurat deliberarà per tal de resoldre’l.
16 Les fotografies es poden lliurar fins el 31 d’agost de 2010


BASES PARA PARTICIPAR EN EL 2º CONCURSOAMATEUR DE FOTOGRAFÍA FIMC’10
1 Puede participar todas las personas que lo deseen.
2 Las fotografías presentadas tienen que ser de la 28ª edición del Festival Internacional de
Música de Cantonigròs 2010 que se celebrará del 15 al 18 de Julio.
3 El tema es libre y tiene que ser referente a cualquier aspecto del FIMC’10
4 Las fotografías pueden ser capturadas con cualquier tipo de cámara: digital, móvil o
analógica.
5 Se tienen que presentar en format JPG a 72 dpi, 1.024 píxeles (36’12cm) de largo, si el
formato es horitzontal, o 768 píxeles (27’03cm), si el formato es vertical. Podrán ser en color
(RGB), en B/N y en photoshop o sin.
6 Las fotografías solamente se podrán enviar a través de internet al correo electrónico:
cantonigrosfestival@gmail.com donde constará el nombre y apellidos del participante, la
dirección postal, un teléfono de contacto y el e-mail. Ciudad, país, y título de la fotografía.
7 Se pueden presentar hasta un máximo de 10 fotografías por participante.
8 La inscripción es gratuíta.
9 Tan solo habrá un ganador (1r premio) y se repartirán 10 accesitos. Cada participante
solamente podrá optar a un premio.
10 El Festival organizará una exposición el 2011 con las obras ganadoras y finalistas.
11 El Festival atorgará los premios en un acto público en el marco del 29º FIMC.
12 El jurado estará integrado por: el Presidente del FIMC, destacados profesionales del
mundo del periodismo, la cultura, la música y la fotografía. Su veredicto será inapelable.
13 Cada participante recibirá la notificación de los resultados, una vez sean públicos.
También se podrá consultar en la web del FIMC (www.fimc.es) i al blog http://
cantonigrosfotos.blogspot.com/
14 En virtud de su inscripción, cada participante certificará cada obra como propia y por la
promoción y difusión del FIMC, autorizando a FIMC, su exhibición y reproducción de sus
obras de forma total o parcial, sin limitación de sistemas, medios ni países. Los participantes
se responsabilizan totalment de derechos a terceros y de cualquier reclamación por
derechos de imagen.
15 El hecho de participar implicar aceptar las bases. Ante cualquier imprevisto el jurado
deliberará con la finalidad de resolverlo.
16 Las fotografias se pueden entregar hasta el 31 de Agosto de 2010.

PHOTOCONTEST BASIS
1 Everyone can participate.
2 Pictures must be taken at the 28th International Music Festival of Cantonigrós, 2010.
3 Photo topic can be anyone related to the FIMC 2010.
4 Photos can be taken with any kind of camera, digital, mobile or analogical.
5 JPG format, 1.024 pixels (36’12cm) long for horizontal format or 768 pixels (27’03cm) for
vertical format.
Colour space must be RGB.
Black & White or colour, with or without Photoshop.
6 Photos can only be submitted via e-mail to cantonigrosfestival@gmail.com
E-mail message must show participant’s name, mail address, e-mail address, city, country
and photo’s title.
7 Maximum ten photos per participant.
8 Free registration.
9 Awards: 1st prize and 10 accésits. Each participant can qualify for an award only.
10 Next year FIMC will organize an exhibition with the winners and the finalist photos.
11 Prizes will be publicly awarded at the 29th FIMC.
12 The contest jury will be the FIMC’s President and relevant personalities of the
journalism, culture, music and photography worlds. Jury’s decision will be unappealable.
13 Each participant will receive a notification of the results, which can also be checked at
the FIMC website.
14 By registering in the contest participants recognize the photos’ ownership but
authorize FIMC to reproduce their photos in full or partially, without limitations of
systems, media or countries.
Participants are held as fully responsible for any claims coming from any third party
related to image rights or other intellectual property.
15 Registering in the contest implies accepting the contest basis. Any unforeseen issue
will be resolved by the Jury.
16 Deadline for submitting pictures is August 31st, 2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada