dimecres, 17 de juny del 2009

PREPARA LA CÀMERA... I A DISPARAR!


BASES PER PARTICIPAR AL 1r CONCURS AMATEUR DE FOTOGRAFIA FIMC'09

1 Pot participar tothom que ho desitgi.
2 Les fotografies presentades han de ser de la 27a edició del Festival Internacional de Música de Cantonigròs 2009 que se celebrarà del 16 al 19 de juliol.
3 El tema és lliure i ha de ser referent a qualsevol aspecte del FIMC 2009
4 Les fotografies poden ser capturades amb qualsevol tipus de màquina: digital, mòbil o analògica.
5 Caldrà presentar-les en format JPG a 72 dpi, 1.024 píxels (36’12cm) de llarg, si el format es horitzontal, o 768 píxels (27’03cm), si el format es vertical. Podran ser en color (RGB), en B/N i en photoshop o sense.
6 Les fotografies només es podran enviar a través d’internet al correu electrònic:
cantonigròsfestival@gmail.com on hi constarà el nom i cognoms del participant, l’adreça postal, un telèfon de contacte i l’e-mail. Ciutat, país i títol de la fotografia.
7 Es poden presentar fins un màxim de 10 fotografies
8 La inscripció és gratuïta.
9 Només hi haurà un guanyador (1r premi) i es repartiran 10 accèssits. Cada participant només podrà optar a un premi.
10 El Festival organitzarà una exposició al 2010 amb les obres guanyadores i finalistes.
11 El Festival atorgarà els premis en un acte públic dins el 28è FIMC.
12 El jurat el formarà : el President del FIMC, destacats professionals del món del periodisme, la cultura, la música i la fotografia. El seu veredicte serà inapel·lable.
13 Cada participant rebrà la notificació dels resultats, un cop siguin públics. També es podrà consultar al web del FIMC (http://www.fimc.es/) i al blog
http://cantonigrosfotos.blogspot.com
14 En virtut de la seva inscripció, cada participant certificarà cada obra com a pròpia i per la promoció i difusió del FIMC, autoritzant a FIMC, la seva exhibició i reproducció de les seves obres en forma total o parcial, sense limitació de sistemes, mitjans, ni països. Els participants es responsabilitzen totalment de drets a tercers i de qualsevol reclamació per drets d’imatge.
15 El fet de participar implica acceptar les bases. Davant de qualsevol imprevist el jurat deliberarà per tal de resoldre’l.
16 Les fotografies es poden lliurar fins el 31 d’agost de 2009


BASES PARA PARTICIPAR EN EL 1r CONCURSO AMATEUR DE FOTOGRAFÍA FIMC'09

1 Puede participar toda la gente que quiera.
2 Las fotografías presentadas tinene que ser de la 27ª edición del Festival Internacional de Música de Cantonigròs 2009 que se celebrará del 16 al 19 de Julio.3 El tema es libre y tiene que ser referente a cualquier aspecto del FIMC'09


4 Las fotografías pueden ser capturadas con cualquier tipo de cámara: digital, móvil o analógica.


5 Se tienen que presentar ne format JPG a 72 dpi, 1.024 píxeles (36’12cm) de largo, si el formato es horitzontal, o 768 píxeles (27’03cm), si el formato es vertical. Podrón ser en color (RGB), en B/N y en photoshop o sin.
6 Las fotografías solamente se podrán enviar a través de internet al correo electrónico: cantonigrosfestival@gmail.com donde constará el nombre y apellidos del participante, la dirección postal, un teléfono de contacto y el e-mail. Ciudad, país, y título de la fotografía.
7 Se pueden presentar hasta un máximo de 10 fotografías.
8 La inscripción es gratuíta.
9 Tan solo habrá un ganador (1r premio) y se repartirán 10 accesitos. Cada participante solamente podrá optar a un premio.
10 El Festival organizará una exposición el 2010 con las obras ganadoras y finalistas.
11 El Festival atorgará los premios en un acto público en el marco del 28º FIMC.
12 El jurado estará integrado por: el Presidente del FIMC, destacados profesionales del mundo del periodismo, la cultura, la música y la fotografía. Su veredicto será inapelable.
13 Cada participante recibirá la notificación de los resultados, una vez sean públicos. También se podrá consultar en la web del FIMC (http://www.fimc.es/) i al blog http://cantonigrosfotos.blogspot.com/
14 En virtud de su inscripción, cada participante certificará cada obra como propia y por la promoción y difusión del FIMC, autorizando a FIMC, su exhibición y reproducción de sus obras de forma total o parcial, sin limitación de sistemas, medios ni países. Los participantes se responsabilizan totalment de derechos a terceros y de cualquier reclamación por derechos de imagen.
15 El hecho de participar implicar aceptar las bases. Ante cualquier imprevisto el jurado deliberará con la finalidad de resolverlo.
16 Las fotografias se pueden entregar hasta el 31 d’agost de 2009 (inclusive).

PHOTO CONTEST BASIS


1 Everyone can participate.
2 Pictures must be taken at the 27th International Music Festival of Cantonigrós, 2009.
3 Photo topic can be anyone related to the FIMC 2009.
4 Photos can be taken with any kind of camera, digital, mobile or analogical.
5 JPG format, 1.024 pixels (36’12cm) long for horizontal format or 768 pixels (27’03cm) for vertical format.
Colour space must be RGB.
Black & White or colour, with or without Photoshop.
6 Photos can only be submitted via e-mail to
cantonigrosfestival@gmail.com
E-mail message must show participant’s name, mail address, e-mail address, city, country and photo’s title.
7 Maximum ten photos per participant.
8 Free registration.
9 Awards: 1st prize and 10 accésits. Each participant can qualify for an award only.
10 Next year FIMC will organize an exhibition with the winners and the finalist photos.
11 Prizes will be publicly awarded at the 28th FIMC.
12 The contest jury will be the FIMC’s President and relevant personalities of the journalism, culture, music and photography worlds. Jury’s decision will be unappealable.
13 Each participant will receive a notification of the results, which can also be checked at the FIMC website.
14 By registering in the contest participants recognize the photos’ ownership but authorize FIMC to reproduce their photos in full or partially, without limitations of systems, media or countries.
Participants are held as fully responsible for any claims coming from any third party related to image rights or other intellectual property.
15 Registering in the contest implies accepting the contest basis. Any unforeseen issue will be resolved by the Jury.
16 Deadline for submitting pictures is August 31st, 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada